Skip to content
НАШИТЕ УСЛУГИ

Провеждане на семинари и обучения

ЗАЕДНО ИЗГРАЖДАМЕ ТОЧНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСПЕХ ВЪВ ВАШИЯ СЕКТОР

Мотивацията на персонала е ключов фактор за постигане на дълготрайно и устойчиво сътрудничество, което дава стабилни финансови резултати.

Ще надградим уменията на управленския екип, така че не само да ръководи, но и да вдъхновява служителите със своя личен пример.

Чрез ролеви игри, бизнес симулации и извеждане на добри практики ще създадем по-висока ангажираност към постигане на фирмените цели.

Play Video
По време на наши проекти установихме, че управленският екип често не познава и не използва пълния потенциала на своите служители, а само:
0%
Ако не използвате пълния потенциал на служителите си и с текущите управленски инструменти, вашата заложена производителността може да се увеличи с не повече от:
0%
Посредством прилагане на нашата методология при провеждането на обучения и семинари, ще мотивираме управленския екип да използва нови или забравени практити, посредством които да разгърнете потенциала на служителите си поне до:
0%
При използване на 80% от потенциала на служителите, паралелно с останалите управленски инструменти, които ще внедрим, очаквайте ръст на производителността до:
0%

* Емпирични данни събрани от компании в България в периода 2019-2020 г. 

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

  • Семинари с ръковдството за повишаване на ефикасността им и подобряване ролята на добри лидери
  • Обучения на управленския екип за вземане на управленски решения
  • Обучениия в управлението на ресурсите
  • Разрешаване на проблеми чрез ролеви игри
0%
Средна производителност на фирмите в България
Обобщени данни от 2019 г., изведени чрез бизнес анализ преди стартиране на съвместен проект
0%
Стартиране на съвместен проект и първи стъпки за повишаване на производителността
Стандартизиране на процесите, разработване на конкретни планове за действие, работа с управленския екип и служителите на работната площадка, провеждане на обучения и семинари
0%
Внедряване на нашата методология за повишаване на производителността
Ежедневен мониторинг, създаване на процедури, оптимизиране на разходите, формиране на възнаграждение спрямо реално показани резултати, промяна на разположението на работните зони, установяване на по-добро взаимодействие между отделите и процесите помежду им
0%
Подобряване на производителността след завършен съвместен проект
Използване на въведените инструменти за повишаване на производителността и ежедневно прилагане на изградената методология за по-добра ефективност и ефикастност в дългосрочен план

Когато предизвикателствата в бизнеса са повече от силите ви, ние сме вашият съюзник

Наше основно предимство е непосредственото взаимодействие и присъствие на работната площадка.

Ние осигуряваме професионална грижа и участие в координирането на работния процес и подпомагането на мениджърския екип при вземането на ефикасни управленски решения.

Водещата ни цел  е повишаване на производителността чрез въвеждане на добри практики и установяването на стабилно и ефективно взаимодействие между отделите и процесите по между им.

Трябва ви решение?Привлечете ни на ваша страна!

Често задавани въпроси:

  • Как да научим ръководителите да имат решение на проблемите?
  • Можем ли да променим начина на работа на ръководството?
  • Повече работна ръка ли е решението?
  • Как да научим персонала, че са едно цяло и трябва да работят като екип?
ПРЕПОРЪКИ

Какво казват клиентите ни за нас

Мебел стил 3
"Отговорно препоръчваме на всяка производствена компания да прояви същата про-активност и да изпълни проект с "Ейч Ар Ви Про" ЕООД (HRV Pro Ltd.), за да повиши ефективността и ефикасността в работата и достигане своите цели благодарение на тяхното "ноу-хау."
Градус 1 ЕООД jpg
"Благодарение на ежедневната ни екипна работа постигнахме дългосрочна стабилност и по-добро взаимодействие между отделите и процесите помежду им, като резултатът беше повишаване с до 10% на производителността в различните ни отдели."

Регистрирайте се за последните ни новости и предложения.