Skip to content

От 2021 г. сме член на българската Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост / БКДМП.

Опитът, директният подход и изградените ползотворни бизнес взаимоотношения с компании в сектора ни дават увереност, че можем да допринесем за успешното развитие и увеличаване възвръщаемостта от производството на инвестиралите в мебелната индустрия.