Skip to content
НАШИТЕ УСЛУГИ

Реинженеринг на производсвените и складови площадки

ЗАЕДНО ИЗГРАЖДАМЕ ТОЧНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА УСПЕХ
ВЪВ ВАШИЯ СЕКТОР

Можем да ви помогнем да идентифицирате тесните места и ограничения на системата, за да откриете и използвате целесъобразно скрития си капацитет, като елиминирате ненужното време и подобрите работното място.

Play Video
Повечето фирми разполагат с необходимите ресурси и пространство за оптимално изпълнение на дейността си, но въпреки това използват капацитета им едва на:
0%
С текущите управленски инструменти и използвайки само 70% от капацитета на разполагаемите ресурси и пространство, заложената производителност може да се увеличи общо с не повече от:
0%
С помощта на нашата методология за реинженеринг на производствените площадки, ще можете да използвате капацитет на разполагаемите ресурси и пространство на:
0%
При използване на 85% от капацитет на разполагаемите ресурси и пространство, паралелно с останалите управленски инструменти, които ще внедрим, очаквайте ръст на производителността до:
0%

* Емпирични данни събрани от компании в България в периода 2019-2020 г. 

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

  • Анализ на ефективността и ефикасността на процесите и дейностите на работната площадка  
  • Установяване на загубеното време и свеждането му до минимум
  • Промяна на разположението на работните зони, както и подредбата вътре в тях
  • Установяване на по-добро взаимодесйтвие между отделите и процесите помежду им
  • Даване на предложения за подобрение в оборудването
  • Въвеждане на инструменти за по-висока производителност
0%
Средна производителност на фирмите в България
Обобщени данни от 2019 г., изведени чрез бизнес анализ преди стартиране на съвместен проект
0%
Стартиране на съвместен проект и първи стъпки за повишаване на производителността
Стандартизиране на процесите, разработване на конкретни планове за действие, работа с управленския екип и служителите на работната площадка, провеждане на обучения и семинари
0%
Внедряване на нашата методология за повишаване на производителността
Ежедневен мониторинг, създаване на процедури, оптимизиране на разходите, формиране на възнаграждение спрямо реално показани резултати, промяна на разположението на работните зони, установяване на по-добро взаимодействие между отделите и процесите помежду им
0%
Подобряване на производителността след завършен съвместен проект
Използване на въведените инструменти за повишаване на производителността и ежедневно прилагане на изградената методология за по-добра ефективност и ефикастност в дългосрочен план

Когато предизвикателствата в бизнеса са повече от силите ви, ние сме вашият съюзник

Наше основно предимство е непосредственото взаимодействие и присъствие на работната площадка.

Ние осигуряваме професионална грижа и участие в координирането на работния процес и подпомагането на мениджърския екип при вземането на ефикасни управленски решения.

Водещата ни цел  е повишаване на производителността чрез въвеждане на добри практики и установяването на стабилно и ефективно взаимодействие между отделите и процесите по между им.

Трябва ви решение?Привлечете ни на ваша страна!

Често задавани въпроси:

  • Как ще успеете да промените нещо с което ние не се справяме от толкова време и сме специалисти в тази сфера?
  • Как успявате да намерите слабото място в технологията ни?
  • Как ще убедите работниците че трябва да работят по друг начин?
ПРЕПОРЪКИ

Какво казват клиентите ни за нас

Мебел стил 3
"Отговорно препоръчваме на всяка производствена компания да прояви същата про-активност и да изпълни проект с "Ейч Ар Ви Про" ЕООД (HRV Pro Ltd.), за да повиши ефективността и ефикасността в работата и достигане своите цели благодарение на тяхното "ноу-хау."
Градус 1 ЕООД jpg
"Благодарение на ежедневната ни екипна работа постигнахме дългосрочна стабилност и по-добро взаимодействие между отделите и процесите помежду им, като резултатът беше повишаване с до 10% на производителността в различните ни отдели."

Регистрирайте се за последните ни новости и предложения.