Skip to content
НАШИТЕ УСЛУГИ

Консултиране при промяна в технологията на процесите

ЗАЕДНО ИЗГРАЖДАМЕ ТОЧНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСПЕХ ВЪВ ВАШИЯ СЕКТОР

Ще ви покажем пътя към подобрението, чрез който да повишите своята ефективност.

Не е задължително промяната да е скъпа и времеемка, нашата цел е да оптимизираме производствения процес чрез по-малки, но устойчиви промени.

Play Video
Управленският екип на една компания може да отчита висока ефективност от изпълнението на дейностите в съответните отдели, но по време на наши проекти установихме, че технологията на изпълнение на редица от процесите не е правилна и съответно от тях ефикасно се изпълняват едва:
0%
С текущите управленски инструменти и ако 75% от процесите са ефикасни, вашата заложена производителност може да се увеличи общо с не повече от:
0%
Посредством прилагане на нашата методология при промяна в технологията на процесите, процентът на правилно изпълнените може да достигне:
0%
При достигната 90% ефикасност на изпълнение на процесите, паралелно с останалите управленски инструменти, които ще внедрим, очаквайте ръст на производителността до:
0%

* Емпирични данни събрани от компании в България в периода 2019-2020 г. 

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

  • Съвместно извеждане на добри практики и контрол при внедряването им
  • Професионална грижа и участие в координирането на измененията и нововъведенията
  • Непредубедено и безпристрастно отношение и контролиране изпълнението на поставените задачи с цел избягване конфликт на интереси
  • Подпомагане на мениджърския екип при вземане на решения
0%
Средна производителност на фирмите в България
Обобщени данни от 2019 г., изведени чрез бизнес анализ преди стартиране на съвместен проект
0%
Стартиране на съвместен проект и първи стъпки за повишаване на производителността
Стандартизиране на процесите, разработване на конкретни планове за действие, работа с управленския екип и служителите на работната площадка, провеждане на обучения и семинари
0%
Внедряване на нашата методология за повишаване на производителността
Ежедневен мониторинг, създаване на процедури, оптимизиране на разходите, формиране на възнаграждение спрямо реално показани резултати, промяна на разположението на работните зони, установяване на по-добро взаимодействие между отделите и процесите помежду им
0%
Подобряване на производителността след завършен съвместен проект
Използване на въведените инструменти за повишаване на производителността и ежедневно прилагане на изградената методология за по-добра ефективност и ефикастност в дългосрочен план

Когато предизвикателствата в бизнеса са повече от силите ви, ние сме вашият съюзник

Наше основно предимство е непосредственото взаимодействие и присъствие на работната площадка.

Ние осигуряваме професионална грижа и участие в координирането на работния процес и подпомагането на мениджърския екип при вземането на ефикасни управленски решения.

Водещата ни цел  е повишаване на производителността чрез въвеждане на добри практики и установяването на стабилно и ефективно взаимодействие между отделите и процесите по между им.

Трябва ви решение?Привлечете ни на ваша страна!

Често задавани въпроси:

  • Може ли да ни кажете нещо сега, за да разберем колко сте добри?
  • От каква промяна имаме нужда?
  • Възможно ли е да се подобрим с нашите служители?
ПРЕПОРЪКИ

Какво казват клиентите ни за нас

Мебел стил 3
"Отговорно препоръчваме на всяка производствена компания да прояви същата про-активност и да изпълни проект с "Ейч Ар Ви Про" ЕООД (HRV Pro Ltd.), за да повиши ефективността и ефикасността в работата и достигане своите цели благодарение на тяхното "ноу-хау."
Градус 1 ЕООД jpg
"Благодарение на ежедневната ни екипна работа постигнахме дългосрочна стабилност и по-добро взаимодействие между отделите и процесите помежду им, като резултатът беше повишаване с до 10% на производителността в различните ни отдели."

Регистрирайте се за последните ни новости и предложения.