Skip to content
НАШИТЕ УСЛУГИ

Разработване и внедряване на планове за действие

ЗАЕДНО ИЗГРАЖДАМЕ ТОЧНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСПЕХ ВЪВ ВАШИЯ СЕКТОР

Ще изведем приоритетите и ще се фокусираме върху важните задачи в краткосрочен и дългосрочен план, за да спестим ценно време и ресурс като по този начин повишим ефективността, а от там и производителността ви.

Ще разработим последователност от стъпки, които трябва да бъдат предприети, както и дейности, които да бъдат изпълнени правилно, за да постигнем зададените целите.

Play Video
По време на проведените от нас анализи установихме, че управленският екип на една компания е на ясно с голяма част от проблемите си и знае какво е тяхното решение, но има конкретни планове за действие за едва:
0%
С текущите управленски инструменти и ако се работи само върху 10% от проблемите, вашата заложена производителност може да се увеличи общо с не повече от:
0%
Посредством прилагане на нашата методология за разработване и внедряване на планове за действие, решените проблеми могат да достигнат:
0%
При реализирани 70% планове за действие от управленския екип, паралелно с останалите управленски инструменти, които ще внедрим, очаквайте ръст на производителността до:
0%

* Емпирични данни събрани от компании в България в периода 2019-2020 г. 

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

  • Изграждане на система „Планове за действие“
  • Изграждане система „Управление на грешките“
  • Създаване на процедури
  • Формиране на възнаграждение спрямо реално показани резултати
  • Изграждане на ефективна бонусна система
  • Съставяне на графици за подпомагане правилната поддръжка и функциониране на машините
0%
Средна производителност на фирмите в България
Обобщени данни от 2019 г., изведени чрез бизнес анализ преди стартиране на съвместен проект
0%
Стартиране на съвместен проект и първи стъпки за повишаване на производителността
Стандартизиране на процесите, разработване на конкретни планове за действие, работа с управленския екип и служителите на работната площадка, провеждане на обучения и семинари
0%
Внедряване на нашата методология за повишаване на производителността
Ежедневен мониторинг, създаване на процедури, оптимизиране на разходите, формиране на възнаграждение спрямо реално показани резултати, промяна на разположението на работните зони, установяване на по-добро взаимодействие между отделите и процесите помежду им
0%
Подобряване на производителността след завършен съвместен проект
Използване на въведените инструменти за повишаване на производителността и ежедневно прилагане на изградената методология за по-добра ефективност и ефикастност в дългосрочен план

Когато предизвикателствата в бизнеса са повече от силите ви, ние сме вашият съюзник

Наше основно предимство е непосредственото взаимодействие и присъствие на работната площадка.

Ние осигуряваме професионална грижа и участие в координирането на работния процес и подпомагането на мениджърския екип при вземането на ефикасни управленски решения.

Водещата ни цел  е повишаване на производителността чрез въвеждане на добри практики и установяването на стабилно и ефективно взаимодействие между отделите и процесите по между им.

Трябва ви решение?Привлечете ни на ваша страна!

Често задавани въпроси:

  • Как да сме сигурни че работниците ни получават справедливо заплащане спрямо положеният труд?
  • Възможно ли е да бъде изградена работеща бонусна система?
  • Как дапомогнем на служителите ни да си изпълняват задачите и да контролират подчинените си?
  • Можем ли да знаем къде и кога грешим?
ПРЕПОРЪКИ

Какво казват клиентите ни за нас

Мебел стил 3
"Отговорно препоръчваме на всяка производствена компания да прояви същата про-активност и да изпълни проект с "Ейч Ар Ви Про" ЕООД (HRV Pro Ltd.), за да повиши ефективността и ефикасността в работата и достигане своите цели благодарение на тяхното "ноу-хау."
Градус 1 ЕООД jpg
"Благодарение на ежедневната ни екипна работа постигнахме дългосрочна стабилност и по-добро взаимодействие между отделите и процесите помежду им, като резултатът беше повишаване с до 10% на производителността в различните ни отдели."

Регистрирайте се за последните ни новости и предложения.