Skip to content
НАШИТЕ УСЛУГИ

Одитиране на доставчици

ЗАЕДНО ИЗГРАЖДАМЕ ТОЧНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСПЕХ ВЪВ ВАШИЯ СЕКТОР

Ще направим проверка на дейностите по планиране, изпълнение и контрол на всички равнища на управление в одитирания обект/ отдел с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност.

  • Каква е степента на постигане на поставените цели като съпоставяне на действителните и очакваните резултати от дейността?
  • Постигнати ли са максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността?
  • Придобити ли са с най-малък разход необходимите ресурси за осъществяване на дейността при спазване на изискванията за качество?
Play Video
За да повишите вашата ефективност във веригата на доставките трябва да повишите и ефективността на вашите доставчици. Наши наблюдения показват, че фирмите, които не отделяте време и ресурс за регулярни одити на доставчиците си, не могат да увеличат ефективността в снабдяването с повече от:
0%
Ако сте от тези фирми и с текущите управленси инструменти, вашата заложена производителност може да се увеличи общо с не повече от:
0%
Посредством прилагане на нашата методология за одитиране на доставчици и при съдействие от тяхна страна, можете да очаквате подобрение в управлението на доставките с до:
0%
При повишаване на ефективността в снабдяването с 15%, паралелно с останалите управленски инструменти, които ще внедрим, очаквайте ръст на производителността до:
0%

* Емпирични данни събрани от компании в България в периода 2019-2020 г. 

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

  • Независим и обективен анализ на ефективността в отделите на производството, качеството и веригата на доставките в съответната организация
  • Идентифициране на силните и слаби страни 
  • Компетентна оценка на риска
0%
Средна производителност на фирмите в България
Обобщени данни от 2019 г., изведени чрез бизнес анализ преди стартиране на съвместен проект
0%
Стартиране на съвместен проект и първи стъпки за повишаване на производителността
Стандартизиране на процесите, разработване на конкретни планове за действие, работа с управленския екип и служителите на работната площадка, провеждане на обучения и семинари
0%
Внедряване на нашата методология за повишаване на производителността
Ежедневен мониторинг, създаване на процедури, оптимизиране на разходите, формиране на възнаграждение спрямо реално показани резултати, промяна на разположението на работните зони, установяване на по-добро взаимодействие между отделите и процесите помежду им
0%
Подобряване на производителността след завършен съвместен проект
Използване на въведените инструменти за повишаване на производителността и ежедневно прилагане на изградената методология за по-добра ефективност и ефикастност в дългосрочен план

Когато предизвикателствата в бизнеса са повече от силите ви, ние сме вашият съюзник

Наше основно предимство е непосредственото взаимодействие и присъствие на работната площадка.

Ние осигуряваме професионална грижа и участие в координирането на работния процес и подпомагането на мениджърския екип при вземането на ефикасни управленски решения.

Водещата ни цел  е повишаване на производителността чрез въвеждане на добри практики и установяването на стабилно и ефективно взаимодействие между отделите и процесите по между им.

Трябва ви решение?Привлечете ни на ваша страна!

Често задавани въпроси:

  • Какво ви отличава от другите одитори и с какво сте по-добри?
  • Възможно ли е доставчикът ми да стане по-добър след вашия одит?
ПРЕПОРЪКИ

Какво казват клиентите ни за нас

Мебел стил 3
"Отговорно препоръчваме на всяка производствена компания да прояви същата про-активност и да изпълни проект с "Ейч Ар Ви Про" ЕООД (HRV Pro Ltd.), за да повиши ефективността и ефикасността в работата и достигане своите цели благодарение на тяхното "ноу-хау."
Градус 1 ЕООД jpg
"Благодарение на ежедневната ни екипна работа постигнахме дългосрочна стабилност и по-добро взаимодействие между отделите и процесите помежду им, като резултатът беше повишаване с до 10% на производителността в различните ни отдели."

Регистрирайте се за последните ни новости и предложения.