Skip to content
НАШИТЕ УСЛУГИ

Мениджър под наем

ЗАЕДНО ИЗГРАЖДАМЕ ТОЧНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСПЕХ ВЪВ ВАШИЯ СЕКТОР

Знаем, че изборът на добър ръководител е ключов фактор за постигане на стабилни работни взаимоотношения. Изисква се време и точна преценка, било поради освободено работно място или друга текуща необходимост, но докато подборът приключи някой трябва да следи и контролира изпълнението на текущите задачи и поставените краткосрочни цели.

Този някой може да сме ние!

Предлагаме Ви специфичен инструмент за управление на риска в контекста на текущата глобална ситуация и променяща се среда.

Ще получите компетентно сътрудничество при изпълнението на дадената управленска позиция, като наред с възложените служебни отговорности ние ще анализираме и свързаните бизнес дейности, ще дадем насоки за правилното и ефективно управление на процесите, ще оценим възможностите за оптимизация, ще обучим служителите, а по-късно и следващия ръководител да следват добрите практики.

 

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

  • Експертно участие в изпълнението на възложената управленска роля
  • Определяне на приоритети
  • Възлагане на задачи и проследяване тяхното осъществяване
  • Контролиране реализирането на текущите проекти и поставените краткосрочни цели
  • Даване на насоки за правилното и ефективното управление на процесите
  • Оценка на възможностите за оптимизация
  • Обучение на бъдещия мениджър
0%
Средна производителност на фирмите в България
Обобщени данни от 2019 г., изведени чрез бизнес анализ преди стартиране на съвместен проект
0%
Стартиране на съвместен проект и първи стъпки за повишаване на производителността
Стандартизиране на процесите, разработване на конкретни планове за действие, работа с управленския екип и служителите на работната площадка, провеждане на обучения и семинари
0%
Внедряване на нашата методология за повишаване на производителността
Ежедневен мониторинг, създаване на процедури, оптимизиране на разходите, формиране на възнаграждение спрямо реално показани резултати, промяна на разположението на работните зони, установяване на по-добро взаимодействие между отделите и процесите помежду им
0%
Подобряване на производителността след завършен съвместен проект
Използване на въведените инструменти за повишаване на производителността и ежедневно прилагане на изградената методология за по-добра ефективност и ефикастност в дългосрочен план

Когато предизвикателствата в бизнеса са повече от силите ви, ние сме вашият съюзник

Наше основно предимство е непосредственото взаимодействие и присъствие на работната площадка.

Ние осигуряваме професионална грижа и участие в координирането на работния процес и подпомагането на мениджърския екип при вземането на ефикасни управленски решения.

Водещата ни цел  е повишаване на производителността чрез въвеждане на добри практики и установяването на стабилно и ефективно взаимодействие между отделите и процесите по между им.

Трябва ви решение?Привлечете ни на ваша страна!

Често задавани въпроси:

ПРЕПОРЪКИ

Какво казват клиентите ни за нас

Мебел стил 3
"Отговорно препоръчваме на всяка производствена компания да прояви същата про-активност и да изпълни проект с "Ейч Ар Ви Про" ЕООД (HRV Pro Ltd.), за да повиши ефективността и ефикасността в работата и достигане своите цели благодарение на тяхното "ноу-хау."
Градус 1 ЕООД jpg
"Благодарение на ежедневната ни екипна работа постигнахме дългосрочна стабилност и по-добро взаимодействие между отделите и процесите помежду им, като резултатът беше повишаване с до 10% на производителността в различните ни отдели."

Регистрирайте се за последните ни новости и предложения.