Skip to content
НАШИТЕ УСЛУГИ

Управление на ресурсите в предприятието

ЗАЕДНО ИЗГРАЖДАМЕ ТОЧНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСПЕХ ВЪВ ВАШИЯ СЕКТОР

Чрез правилното управлението на ресурсите ние ще подобрим координацията между разполагаемите средства, процесите и информационния поток във вашата компания. Ще работим върху намаляване на разходите чрез оптимизиране стойността на ресурсите. Ще подобрим представянето ви чрез оптимизиране на производственото планиране и повишаване на производителността. 

Play Video
Направените от нас анализи показват, че отдел „Планиране“ в едно производствено предприятие в България работи със средна ефективност от:
0%
С текущите управленски инструменти и с ефективност от 50% на отдел "Планиране", вашата заложена производителност може да се увеличи общо с не повече от:
0%
Посредством прилагане на нашата методология за управление на ресурсите в предприятието, можем да повишим ефективността в отдел "Планиране" до:
0%
При достигната ефективност от 80% в отдел "Планиране", паралелно с останалите управленски инструменти, които ще внедрим, очаквайте ръст на производителността до:
0%

* Емпирични данни събрани от компании в България в периода 2019-2020 г. 

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Бизнес анализ на дейността
 • Стандартизиране на процесите
 • Оптимизиране на ефективността чрез въвеждане на работни карти
 • Измерване и контрол на производителността
 • Ежедневен мониторинг на представянето в конкретните отдели
 • Изчисляване капацитет и натовареност на и в отделите
 • Анализ на показаните резултати
 • Извеждане на реална себестойност на продуктите
 • Оптимизиране на производствения план
0%
Средна производителност на фирмите в България
Обобщени данни от 2019 г., изведени чрез бизнес анализ преди стартиране на съвместен проект
0%
Стартиране на съвместен проект и първи стъпки за повишаване на производителността
Стандартизиране на процесите, разработване на конкретни планове за действие, работа с управленския екип и служителите на работната площадка, провеждане на обучения и семинари
0%
Внедряване на нашата методология за повишаване на производителността
Ежедневен мониторинг, създаване на процедури, оптимизиране на разходите, формиране на възнаграждение спрямо реално показани резултати, промяна на разположението на работните зони, установяване на по-добро взаимодействие между отделите и процесите помежду им
0%
Подобряване на производителността след завършен съвместен проект
Използване на въведените инструменти за повишаване на производителността и ежедневно прилагане на изградената методология за по-добра ефективност и ефикастност в дългосрочен план

Когато предизвикателствата в бизнеса са повече от силите ви, ние сме вашият съюзник

Наше основно предимство е непосредственото взаимодействие и присъствие на работната площадка.

Ние осигуряваме професионална грижа и участие в координирането на работния процес и подпомагането на мениджърския екип при вземането на ефикасни управленски решения.

Водещата ни цел  е повишаване на производителността чрез въвеждане на добри практики и установяването на стабилно и ефективно взаимодействие между отделите и процесите по между им.

Трябва ви решение? Привлечете ни на ваша страна!

Често задавани въпроси:

 • Как е възможно раздаването на работни карти да повиши производителността?
 • Как е възможно ръководителите ни да са по ефективни?
 • Как бихте помогнали за подобряване на производственото ни планиране?
 • Как ще накарате служителите ни да работят по ефикасно?
 • Как да изачислим правилна себестойност на продуктите ни?
 • Имаме ли достъчно служители или са много?
 • Можем ли да произвеждаме повече с това, което имаме?
ПРЕПОРЪКИ

Какво казват клиентите ни за нас

Мебел стил 3
"Отговорно препоръчваме на всяка производствена компания да прояви същата про-активност и да изпълни проект с "Ейч Ар Ви Про" ЕООД (HRV Pro Ltd.), за да повиши ефективността и ефикасността в работата и достигане своите цели благодарение на тяхното "ноу-хау."
Градус 1 ЕООД jpg
"Благодарение на ежедневната ни екипна работа постигнахме дългосрочна стабилност и по-добро взаимодействие между отделите и процесите помежду им, като резултатът беше повишаване с до 10% на производителността в различните ни отдели."

Регистрирайте се за последните ни новости и предложения.